Digitale planverbeeldingen voor stedenbouwkundig bureaus, gemeenten en projectontwikkelaars

Over ons

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, door Albert Einstein al verwoord in de quote “theorie brengt je van A naar B, (digitale) verbeelding brengt je werkelijk overal"

Ruimteloket heeft van oudsher als doel om geometrie te vormen, zodat kan worden bepaald wat waar van toepassing is. In het verlengde daarvan houdt Ruimteloket zich ook bezig met het samenstellen van datasets die geschikt zijn voor publicatie op de Landelijke Voorziening.

Onder de Omgevingswet blijft deze focus behouden, maar nu afgestemd op de Omgevingswetdocumenten. Ook de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM-IMRO plannen) zullen, zolang dat nodig is, deel uitmaken van onze reguliere dienstverlening.

De Omgevingswet, en met name het Digitaal Stelsel Omgevingswet, stelt hoge eisen aan het opstellen van Omgevingswetdocumenten. Het correct toepassen van de toepassingsprofielen is hierbij essentieel. Kennis van en inzicht in de standaarden zijn cruciaal. Dit gold al onder de Wro (Wet ruimtelijke ordening), maar met de Omgevingswet moeten we nog een tandje bijzetten.

Binnen Ruimteloket hebben we niet alleen oog voor de mogelijkheden, maar ook voor de beperkingen. Bovendien is samenwerking met diverse disciplines van groot belang. Daarbij moeten we elkaars ‘taal’ begrijpen.

Het begrip van de Omgevingswet en het ‘hertalen’ van verouderde begrippen (uit de Wro) behoren tot het palet van het Ruimteloket. Wij fungeren als verbindende schakel en beschikken over de software om Omgevingswetdocumenten in het juiste format te gieten, zodat ze naadloos in de keten passen.

Of het nu gaat om een Omgevingsvergunning, een TAM-IMRO plan, een wijziging van het Omgevingsplan, een Omgevingsvisie of een Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit (BOPA), het Ruimteloket staat voor u klaar.

Heeft u zelf niet de benodigde software of menskracht om Omgevingswetdocumenten op te stellen? Leg het gerust bij ons neer! Samen zorgen we voor een valide product.

Planverbeeldingen

Eén van de kerntaken van Ruimteloket is het digitaliseren en coderen van ruimtelijke plannen. Van postzegelplannen tot bestemmingsplannen en structuurvisies, we zijn bekend met elk type ruimtelijk plan.

Ruimtelijke informatievoorziening

In een wereld van continue veranderingen is het de kunst de mogelijkheden die de veranderingen bieden om te zetten in kansen. Nieuwe wetten, versnellende organisaties en uitdagingen binnen domeinen.

Advies en projectleiding

Producten en diensten komen niet vanzelf tot stand. Daar waar organisaties ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van kennis of sturing van projecten delen wij graag onze ervaringen en helpen we u binnen onze drie pijlers graag verder.

Contact

Voor algemene vragen kunt u altijd contact opnemen met het team van Ruimteloket. Dit kunt u doen door te bellen, mailen of het formulier in te vullen.

Ruimteloket
Linker Rottekade 292
3034 CV  Rotterdam

info@ruimteloket.nl
(+31) 085 016 38 74