Digitale planverbeeldingen voor stedenbouwkundig bureaus, gemeenten en projectontwikkelaars

Over ons

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, door Albert Einstein al verwoord in de quote “theorie brengt je van A naar B, (digitale) verbeelding brengt je werkelijk overal"

Ruimteloket is al geruime tijd bekend met tekenwerzaamheden maar we denken ook graag mee in het proces. Dit om niet alleen het product te leveren maar ook een kwalitatieve bijdrage in de context van het plan. We noemen dit de “plus-gedachte”

Naast het tekenwerk van onder meer bestemmingsplannen en omgevingsplan, ondersteunen we ook graag in het in kaart brengen van uw data. De data kunnen we voor u zichtbaar maken op de kaart in een GIS om zo ruimtelijk inzicht te krijgen in uw gegevens.

Om u te ondersteunen zijn onze adviseurs en projectleiders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de digitale aspecten van de Omgevingswet. Met deze kennis helpen we u graag verder in de digitale invoeringsvraagstukken van de wet.

Planverbeeldingen

Eén van de kerntaken van Ruimteloket is het digitaliseren en coderen van ruimtelijke plannen. Van postzegelplannen tot bestemmingsplannen en structuurvisies, we zijn bekend met elk type ruimtelijk plan.

Ruimtelijke informatievoorziening

In een wereld van continue veranderingen is het de kunst de mogelijkheden die de veranderingen bieden om te zetten in kansen. Nieuwe wetten, versnellende organisaties en uitdagingen binnen domeinen.

Advies en projectleiding

Producten en diensten komen niet vanzelf tot stand. Daar waar organisaties ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van kennis of sturing van projecten delen wij graag onze ervaringen en helpen we u binnen onze drie pijlers graag verder.

Contact

Voor algemene vragen kunt u altijd contact opnemen met het team van Ruimteloket. Dit kunt u doen door te bellen, mailen of het formulier in te vullen.

Ruimteloket
Linker Rottekade 292
3034 CV  Rotterdam

info@ruimteloket.nl
(+31) 085 016 38 74